• Kỹ thuật

    [ おんきょうでんきこうか ]

    hiệu quả điện tử âm thanh [acoustoelectric effect]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X