• Tin học

  [ じゅんじアクセス ]

  truy cập tuần tự [sequential access/serial access]
  Explanation: Một phương pháp lưu trữ và phục hồi thông tin, trong đó máy tính phải di chuyển tuần tự qua các khoản mục dữ liệu đã được lưu trữ để tiến đến khoản mục yêu cầu. Các phương tiện truy cập tuần tự, như máy ghi băng cassette chẳng hạn, hoạt động chậm hơn nhiều so với các phương tiện truy cập ngẫu nhiên.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X