• [ かざぐち ]

  n

  nơi hút gió/ống hút gió
  風口ダクト: ống hút gió
  風口取り入れ機構 : hệ thống hút gió
  風口取り入れ口 : cửa hút gió

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X