• [ くいちがう ]

  v5u

  không thống nhất/mâu thuẫn/xung đột
  意見が食い違う: ý kiến không thống nhất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X