• Kỹ thuật

    [ こうマンガンこう ]

    thép măng gan tỷ lệ cao [high manganese steel]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X