• Tin học

    [ こうどぎじゅつ ]

    công nghệ cao [high-tech (a-no)/high-technology]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X