• Kỹ thuật

    [ こうおんせっさくほう ]

    phương pháp cắt ở nhiệt độ cao [hot machining]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X