• Tin học

    [ こうきゅうげんご ]

    ngôn ngữ bậc cao [high-level language]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X