• Tin học

  [ こうそくネットワーク ]

  mạng cao tốc [high speed network]
  Explanation: Những hạn chế của các công nghệ mạng hiện tại đã thúc đẩy việc thiết kế mạng tốc độ cao. Ý niệm cơ bản là gia tăng tốc độ của mạng. Cho ví dụ, Ethernet 10-Mbits/sec đã được cải thiện 10 lần bằng sự chuẩn hóa Fast Ethernet (100-Mbits/sec). Vì lý do kỹ thuật, việc gia tăng tốc độ dữ liệu làm giảm khoảng cách tối đa trạm-tới-trạm, những sơ đồ thay thế như FDDI (Fiber Distributed Data Interface) thường được dùng cho đường trục khi khoảng cách lớn và tốc độ dữ liệu cao được yêu cầu, như trong những môi trường khuôn viên đại học. Thường thường với các mạng nằm trong giới hạn của một tòa nhà thì Fast Ethernet có thể được dùng làm đường trục.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X