• Tin học

    [ こうそくふりえへんかん ]

    biến đổi Fourier nhanh-FFT [FFT/fast fourier transform]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X