• Tin học

    [ こうそくフーリエへんかん ]

    biến đổi Fourier nhanh-FFT [Fast Fourier Transform/FFT]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X