• [ きさい ]

  n

  người có tài xuất chúng/sự thần thông quảng đại/thần đồng/tài năng
  彼は音楽界の鬼才だ: anh ta là người có tài xuất chúng (tài năng, thần đồng) trong giới âm nhạc
  数学の鬼才: người có tài xuất chúng về toán học (thần đồng toán học)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X