• [ ますい ]

  n

  trạng thái mất cảm giác/sự mê/sự tê
  thuốc mê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X