• [ こうよう ]

  n

  lá vàng/lá đỏ
  黄葉した葉: lá cây chuyển sang màu vàng
  黄葉の季節: mùa cây lá đỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X