• Kỹ thuật

    [ くろニッケルめっき ]

    mạ ni ken đen [black nickel plating]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X