1. Atlantic Circulation and Climate Experiment
  2. Ada Compiler Capability Evaluation
  3. Advanced Configurable Crypto Environment
  4. Air Component Coordination Element
  5. Aircraft change control board - also ACCB

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X