1. Automated COMSEC Management and Engineering System
    2. Automated Communications Security Management and Engineering System
    3. Automatic Chinese Message Exchange System

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X