1. Abbreviation by CROping Names that Yield Meaning
    2. Abbreviated Coded Rendition Of Name Yielding Meaning

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X