1. Air Defense Artillery Control System
    2. Automatic Data Collection System
    3. Attitude Determination and Control Subsystem - also ADCS

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X