1. Army Defense Acquisition Regulation Supplement
  2. Airborne Digital Audio Recording System
  3. Adaptive Antenna Receive System
  4. Advanced Defensive Avionics Response Strategy
  5. Aircraft Data Acquisition and Recoding System
  6. Advanced Defense Avionics Response Strategy
  7. Air Deployable Active Receiver System
  8. Automated DASD Archival Restoration System

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X