1. Asian Development Bank - also AsDB
  2. ADL
  3. African Development Bank - also AfDB
  4. Apple Desktop Bus
  5. Applications Data Base
  6. Applications Development Branch
  7. A DeBugger
  8. Aerodynamic Data Book
  9. Aft Differential Bearing
  10. Aircraft Discrepancy Book
  11. ADVANCED DESIGN BUS
  12. Anti-DNase B
  13. Agricultural Development Bank
  14. American-Dutch-British
  15. Antideoxyribonuclease B - also ADNB

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X