1. Asynchronous Data Link Control
  2. Adaptive Lossless Data Compression - also ALDC
  3. Advanced Data Link Controller
  4. Antibody-dependent lymphocyte cytotoxicity

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X