1. Airborne Data Link Processor
  2. Advanced Data Link Program
  3. Aircraft data link processor
  4. Automated Data Link Protocol
  5. Airborne data link protocol

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X