1. Adenosine 5'-diphosphoribose - also ADPR
    2. Adenosine diphosphate-ribose

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X