1. Adaptive Differential Pulse Code Modulation
  2. Adaptive Delta Pulse Code Modulation
  3. Adaptive Differential PCM
  4. Adaptive PCM
  5. Adaptive Differential Pulse-Coded Modulation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X