1. Adenosine diphosphate ribosyl transferase
    2. ADP-ribosyltransferase
    3. Adenosine diphosphoribosyl transferase

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X