1. Asymmetric Digital Subscriber Line - also ASMDL
  2. Asymmetrical Digital Subscriber Line
  3. Asymmetric Digital Subscriber Loop
  4. Asynchronous Digital Subscriber Line
  5. Authorized Depot Stockage List
  6. Adenylosuccinate lyase - also ASL
  7. Asymmetrical Digital Subscriber Link
  8. Asynchronous Digital Subscriber Link
  9. Asymmetric DSL
  10. Asymmetrical Digital Subscriber Lines
  11. Asymmetrical Digital Subscriber List
  12. AYMMETRIC DIGITAL SUBSCRIBER LINE

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X