1. Automated Digital Terminal System
  2. Allied Command Europe Data Transfer Service
  3. Automated Data and Telecommunication Service
  4. Automated Deliverable Tracking System
  5. Automatic Digital Test Station

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X