1. Amino-5-phosphonopentanoate - also AP-5
    2. Amino-5-phosphonovalerate - also AP-5

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X