1. Action potential duration at 90% repolarisation
  2. Action potential duration to 90% repolarization
  3. AP duration 90%
  4. APD at 90% repolarization
  5. Action potential duration at 90% repolarization
  6. AP duration at 90% repolarization

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X