1. British approved name
  2. Bond Anticipation Note
  3. Budget Allocation Notice
  4. Bandera
  5. Base Area Network
  6. Balinese
  7. Bangladesh - also BD, BGD, BG and B
  8. Boundary Access Node
  9. Battlespace Area Network
  10. Body Area Network
  11. British Association of Neurologists

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X