1. Bound - also B and bd.
  2. Benzphetamine N-demethylase - also BzND
  3. Both toenails drilled
  4. Brunei Dollar - also B$, BRD and BR$
  5. BundesNachrichtenDienst
  6. Band - also bd and B
  7. BEND - also B and BEND
  8. Barely noticeable difference
  9. BOUNDLESS CORP.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X