1. Breakdown pulse noise
  2. Back-Propagation Net
  3. Business Partner Network
  4. Backpropagation neural network
  5. Bronchopneumonia - also BP
  6. Buprenorphine - also BUP, Bn and Bu
  7. Basilar pontine nuclei
  8. Brachial plexus neuropathy
  9. Broadband Premises Network
  10. Budget Project Number
  11. IATA code for Sepinggan International Airport, Balikpapan, Indonesia

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X