1. Binary Phase Shift Key
  2. Binary Phase-Shift Keying
  3. Binary PSK
  4. Bi-Phase Shift Keying
  5. Binary Phase Shift Keying

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X