1. Benzyloxyresorufin O-dealkylase
    2. Benzyloxyresorufin O-debenzylase
    3. Benzyloxyresorufin O-dealkylation

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X