1. Ballistic Systems Division
  2. Berkeley Software Distribution
  3. Berkeley Standard Distribution
  4. Berkely Software Distribution
  5. Bulk Storage Device
  6. Bahamian Dollar - also B$ and Ba$
  7. Baseline System Description
  8. Banking and Supervision Department
  9. Battle Staff Directive
  10. Battery Status Display
  11. Battlefield Situation Display
  12. Battlefield Simulation Display
  13. Battlefield Synchronization Demonstration
  14. Bedside drainage
  15. Berkeley Software Design, Inc. - also BSDI

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X