1. Bit String - Leftmost Bit First
    2. Bit Serial Leftmost Bit First
    3. Bit String Leftmost Bit First

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X