1. Botulinum toxin A - also BTX-A, BTA, Botox, btx, BT-A and BoNT-A
    2. Botulinum toxin type A - also BTX-A, BoTox, BTA, BTx, BoTx, BT-A, BoNT-A and BT

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X