1. Benzalkonium chloride - also BAC, BC, BAK, BKC, BZK and BzCl
    2. Benzocaine - also BZ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X