1. Billion instructions per second
  2. Brayton Isotope Power System
  3. Battlefield Imaging Projectile System
  4. Barium-impregnated polyethylene spheres
  5. Billion Instruction Per Second
  6. Bank Internet Payment System
  7. Billions of Instructions Per Second

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X