1. Closed Loop - also CL
  2. Center Line - also CL
  3. Checklist - also Chklst
  4. Centre line - also CL
  5. Cement Lined
  6. Consultation-liaison - also C-L
  7. Check List - also CL

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X