1. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
    2. Completely Automatic Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart
    3. Completely Automated Public Turing test to tell Humans from Computers Apart

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X