1. Cytidine diphosphate-diacylglycerol
    2. CDP-diacylglycerol - also CDP-DG

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X