1. Cytidine 5'-diphosphate 1,2-diacyl-sn-glycerol
    2. CDP-diacylglycerol - also CDP-DAG

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X