1. Calmodulin-like domain protein kinase
  2. Ca2+-dependent protein kinase - also C-kinase
  3. Calmodulin-independent protein kinase
  4. Ca-dependent protein kinase
  5. Calcium-dependent protein kinase

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X