1. Compact Disk - Read Only Memory - also CD-ROM
  2. Compact disk read-only memory - also CD-ROM
  3. Compact Disc Read Only Memory
  4. Computer Disk Read Only Memory

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X