1. Communications Distribution and Switching Center - also CD&SC
  2. Contingent Deferred Sales Charge
  3. Cable Distribution and Switching Center
  4. Communicable Disease Surveillance Centre
  5. Central Distribution Switching Center
  6. Communicable Diseases Surveillance Centre
  7. CUMETRIX DATA SYSTEMS CORP.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X