1. Commander, Submarine Force Atlantic
    2. Commander, Submarine Forces, United States Atlantic Fleet
    3. Commander, Submarine Forces - also COMSUBPAC

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X