1. Concept of Operations - also COP
  2. Continuity of Operations - also COOP
  3. Contingency Operations
  4. Continious Operations
  5. Continuing Operations

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X