1. Cost Plus Fixed Fee
  2. Contract, Cost-Plus-Fixed Fee
  3. Cost Plus Fixed-Fee
  4. Cost plus a fixed fee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X